O nama
Naplaćujemo 6000 dinara fiksno, 60 minuta. Sa sobom nosimo profesionalni sto za masažu, ulje, pastu, gel, sredstvo za dezinfekciju. U slučaju potrebe donosimo i peškire. 
Procedura pružanja usluga na terenu ( ostali korisnici )

Obavezna avansna uplata na naš račun od strane klijenta kome prvi put pružamo uslugu, kako bi smo izbegli lažni poziv i moguće neprijatne situacije.

- Redovni klijent na terenu plaća po završetku masaže punu cenu i 3000 dinara za troškove prevoza, a kod avansnog plaćanja dobija dodatne gratis tretmane i bonuse.

- Maserka u svakoj situaciji na teren dolazi u pratnji masera i u tom slučaju se naplaćuje kao carska masaža, 4 ruke. Cilj ove mere je obezbeđenje sigurnosti slabijeg pola i zaštite naše profesije. Kompromis nije moguć.

- Maser može izaći sam na teren i pružiti uslugu u stanu, apartmanu, hotelu, međutim, zadržavamo pravo da u slučaju naše procene ne pošaljemo radnika na zadatak. Nismo u obavezi da pružimo bilo kakvo objašnjenje. Cilj nam je da ne lažemo i dajemo licemerna objašnjenja.

- U slučaju neprijatnog događaja u toku i nakon masaže koristićemo meru Persona Non Grata (nepoželjna osoba) i saradnja više nije moguća.

- Cilj ovih normi je da zaštitimo profesiju, pružimo relaksaciju, uživanje, a distanciramo se od nelojalne konkurencije na tržištu i negativnih pojava u društvu koje prate termin “masaža”.

- Broj žiro računa 160-459205-55, BANKA INTESA; Primalac: Mile Mitrović PR Studio za negu tela Ekselencija MM Beograd (Savski Venac); Svrha uplate: Uplata usluge masaže na terenu